Verzinken, hoe werkt dat?

Verzinken is het aanbrengen van een dun laagje zink op een metalen voorwerp.
Dit is een manier om de metalen te beschermen tegen corrosie. 
Bij thermisch verzinken wordt het staal ondergedompeld in een zinkbad met vloerbaar zink van 450 graden. Tijdens het verzinken legeert het zink met het staal en ontstaat er een overbrekelijke laag. Het verzinkproces voldoet aan norm NEN-EN-ISO-1461.

De kathodische werking houdt in dat het zink zich opoffert voor het ijzer. Deze kathodische bescherming werkt alleen in waterige milieus en berust op het feit dat zink een lagere potentiaal heeft dan ijzer volgens de galvanische reeks. Daardoor blijven ook beschadigde plekken en boorgaten voor bouten en schroeven nog beschermd tegen roest.

Wordt ijzer (of een ander metaal) blootgesteld aan water, dan zullen sommige ionen in oplossing gaan. Ze laten een overschot aan elektronen achter zodat die plaats negatief geladen wordt, een zogenaamde anode. Omdat andere plaatsen een hogere potentiaal hebben zijn zij de kathoden, deze ondervinden geen corrosie doordat er een constante aanvoer van elektronen is. De opgeloste ionen vormen zouten met oxidatoren in het water, bijvoorbeeld zuurstof. Doordat de zouten vaak slecht oplosbaar zijn ontstaat er een neerslag op het metaal, en zo treedt, in dit geval, roestvorming op bij ijzer. Zink kan hiertegen beschermen als het in elektrisch contact wordt gebracht met ijzer, doordat het van zichzelf een lagere potentiaal heeft dan ijzer. Het zink gaat in oplossing en wordt de anode zodat het ijzer van elektronen voorzien wordt en de ionen niet in oplossing zullen gaan. Een coating is werkzamer naarmate deze meer zinkdeeltjes bevat.

Thermisch verzinkt staal heeft een kenmerkend, enigszins gevlekt, uiterlijk.
Het is bij uitstek geschikt voor gebruik in de open lucht. De beschermende zink (legerings)laag verbindt zich chemisch met het staaloppervlak, zodat het niet kan afbladderen. Zink-ijzerlegeringen zijn zeer hard en slijtvast.

Thermisch verzinkt staal wordt
bijvoorbeeld toegepast bij:

  • buizen van hekwerken, sierhekken
  • luchtkoelers voor koel- en vriestoepassingen
  • constructies voor hallen en loodsen
  • trappen, zoals brandtrappen aan de buitenkant van een gebouw
  • buizen van hekwerken, sierhekken